Uvjeti korištenja

Korištenjem naše web stranice u svrhu rezervacije suglasni ste da ste pročitali,razumjeli i prihvatili opće uvijete poslovanja.

1. Prijevoz općenito

Transfer podrazumijeva prijevoz najmanje jednog putnika od polazišta do unaprijed dogovrenog odredišta.

2. Rezervacija

Rezervacija se obavlja putem interneta i mora biti napravljena najmanje 24 sata prije početka prijevoza.

Ukoliko osoba želi rezervirati transfer unutar 24 sata dužna je telefonom kontaktirati administratora.

Ako je rezervacija prihvačena ,na vasu e-mail adresu stići će poruka o potvrdi rezervacije. Nakon rezervacije javit ćemo vam se u najkračem mogućem roku sa detaljima vašeg transfera.

U slučaju rezervacije bez kreditne kartice morate biti dostupni na dan rezervacije i 48 sati prije transfera,u slučaju da ste nedostupni transfer će biti otkazan.

Zadržavamo pravo da odbijemo rezervaciju u slučaju da nemamo slobodnih vozila.

Zadržavamo pravo da vas transfer proslijedimo partnerima,ako smo u nemogučnosti da ga sami izvršimo, u tom slučaju ne odgavaramo za eventualnunastalu štetu.

Osoba koja unosi podatke odgovorna je za njihovu ispravnost,te da je kreditna kartica koju koristite vaša ili imate dozvolu za korištenje.

Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno unešene ili neistine podatke.

3. Cijene

HBtransfer zadržava pravo da mijenja cijene bez prethodne obavijesti.

Za rezervacije prije promjene cijene vrijedi cijena po kojoj ste rezervirali prije promjene.

4. Otkazivanje transfera

U slučaju otkazivanja 4 ili vise dana prije dogovrenog datuma transfera HBtransfer ce vratiti puni iznos uplate.

Uplačeni iznos neće se vratiti ako se rezervacija otkaze 3 ili manje dana prije dogovrenog transfera.

Transferi Hrvatska

  • BEZ KREDITNE KARTICE
  • BEZ NAKNADE ZA KAŠNJENJE LETA
  • ONLINE REZERVACIJE

HB Transfer je kompanija specijalizirana za transfere diljem Hrvatske. Naše usluge su dostupne na aerodromima Zadar, Split, Dubrovnik i Zagreb. Nudimo transfere do nacionalnih parkova Krka i Plitvička Jezera te ostalih popularnih destinacija kao Tisno, Novalja i mnogo više.